Spring naar content

Gezocht:

Nieuwe generatie klimaatinnovators

Gelukkig blijft duurzaam en klimaatbewust bezig zijn niet beperkt tot volwassenen. Kinderen laten steeds vaker hun stem horen, het gaat immers om hun toekomst. Via de Kids durf&turf Schoolbox spreken we hen aan op hun intrinsieke motivatie. Niet om regels op te leggen of om te doemdenken, maar om hen vanuit dagelijkse dingen bewust te maken van hun gedrag (en dat van hun ouders). Zo stimuleren we een andere kijk op de wereld en geven we ze handvatten om zelf bewustere keuzes te gaan maken.

Kids_schoolBox

Met de Kids durf&turf Schoolbox bieden wij u een eenvoudige, laagdrempelige en bovenal interactieve aanleiding om in de groepen 7 & 8 de dialoog voor duurzame keuzes te starten. De leraar ontvangt hierbij een duidelijke instructie en een lesprogramma om de discussie aan te wakkeren.

Group 8
Group 9
Group 10
Group 11

De kids durf&turf schoolBox

• bevat stellingen verdeeld over 4 thema’s: vakantie & vervoer, energie & wonen, eten & drinken en leefstijl;
• daagt leerlingen uit hun reactie op prikkelende stellingen te geven en met elkaar daarover in gesprek te gaan;
• laat leerlingen een challenge met zichzelf aangaan;
• beloont leerlingen met een bijpassende stempel;
• brengt keukentafelgesprekken thuis op gang naar aanleiding van de stempel;
• biedt lessen om de turfscores van de school uit te diepen;
• Lessen zijn erop gericht vaardigheden toe te passen zoals: samenwerking, je mening formuleren, kritisch naar elkaar luisteren, anderen overtuigen, respect tonen voor andere ideeën, rekenen;
• maakt schoolresultaten inzichtelijk in pdf-posters.

Na ontvangst van de box:

• hangt u de stellingen op een centrale plaats;
• laat u alle bovenbouwleerlingen hun reactie op de stellingen turven;
• verzamelt u alle reacties en verwerkt deze in het online-programma;
• gaat u met de groep de klimaatdiscussie aan;
• vergelijkt u de schoolresultaten met die van andere scholen.

Per school bevat de box:

• een instructie;
• posters met stellingen;
• eco turfstiften & bevestigingsmateriaal;
• 4 challenge stempels;
• 2 t-shirts voor de groepsleerkrachten;
• een lespakket om de resultaten te bespreken;
• mogelijkheid om je resultaten d.m.v. posters en digitale afbeeldingen te delen.
• De digitale posters die per school gemaakt worden van de scores, kunnen, in het kader van ouderbetrokkenheid, via de schoolnieuwsbrieven verspreid worden.

Kosten

Voor € 299,- incl. 21% btw per school ontvangt u de complete Kids durf&turf Schoolbox.
Durft u het aan? Gemiddeld is een groep er circa 2x 45 min. actief mee aan de slag.

Reserveer de Kids durf&turf schoolBox voor uw school

Gaan de klimaatinnovators op uw school aan de slag met de durf&turf box? Met uw gegevens en druk op de knop reserveert u vrijblijvend een box voor uw school.

Maakt uw bedrijf dit mogelijk?

Wij zoeken nog mooie organisaties met mooie ambities. Om samen te investeren in de generatie van morgen. Zo wordt ‘groen denken’ onderdeel van het primaire doen. Gaat u met ons het gesprek aan over hoe we dit samen kunnen bereiken?

Asset 3

Met dank aan

Asset 5
Asset 6
Asset 7